Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Jan Małek
Kancelaria Komornicza nr IV w Wieliczce

ul. Limanowskiego 1A/13 (wejście od ul. Szpunara) 32-020 Wieliczka.
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.
Tel: 12 281 – 09 – 59

ID kancelarii w EPU : 2323

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Jan Małek – w roku 2024 może przyjmować sprawy z wyboru

UWAGA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Jan Małek  uprzejmie informuje, iż w dniu 31/05/2024r. kancelaria nie będzie czynna a w zamian dodatkowo będzie czynna w dniu 15/06/2024r

W związku z aktualną sytuacją związaną z COVID-19 Komornik informuje, iż przyjęcia stron odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu oraz godziny.

Udzielanie informacji osobom do tego uprawnionym na temat prowadzonych przez kancelarię postępowań  odbywa się pisemnie ewentualnie telefoniczne bądź  mailowo.

Natomiast ewentualne wnioski należy przesyłać na adres:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Jan Małek
Kancelaria Komornicza nr IV w Wieliczce
32-020 Wieliczka ul.  Limanowskiego 1A/13

Kontakt telefoniczny pod nr.
tel./fax: 12 281 09 59, kom. 506 984 131

Kontakt e-mailowy pod adresem:

email: wieliczka.malek@komornik.pl

Wpłat należy dokonywać na rachunek Komornika:

konto: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala:

08 8619 0006 0010 0255 2833 0001

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy, imię i nazwisko oraz dokładny adres wpłacającego.

Prawo wyboru komornika
W oparciu o  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o Komornikach Sądowych wierzyciel  ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika , z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 10 ust 3 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.”
Zobacz aktualne licytacje
W tym dziale możesz zapoznać się z aktualnymi licytacjami ruchomości i nieruchomości wystawianymi przez naszą kancelarię.
Zobacz..
Tu możesz pobrać wnioski
Najpopularniejsze wnioski do pobrania. Pobierz, wypełnij i przyjdź do nas z wypełnionym drukiem aby zaoszczędzić czas.
Pobierz..

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. W serwisie znajdziesz przydatne informacje, pobierzesz wnioski a także zapoznasz się z aktualnymi licytacjami.