Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Jan Małek

ul. Limanowskiego 1A/13 (wejście od ul. Szpunara) 32-020 Wieliczka.
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.
Tel: 12 281 – 09 – 59

Prawo wyboru komornika
W oparciu o art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 8 ust 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.”
Zobacz aktualne licytacje
W tym dziale możesz zapoznać się z aktualnymi licytacjami ruchomości i nieruchomości wystawianymi przez naszą kancelarię.
Zobacz..
Tu możesz pobrać wnioski
Najpopularniejsze wnioski do pobrania. Pobierz, wypełnij i przyjdź do nas z wypełnionym drukiem aby zaoszczędzić czas.
Pobierz..

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. W serwisie znajdziesz przydatne informacje, pobierzesz wnioski a także zapoznasz się z aktualnymi licytacjami.